Kabat-Rudnicka Danuta – Zasada federalna a integracja ponadnarodowa. Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym

Cena brutto

60.00 

Dostępność
Tylko 1 szt.

1 w magazynie

Opis produktu

Monografia stanowiąca kompendium wiedzy o zastosowaniu zasady federalnej w Unii Europejskiej. Autorka jest absolwentką i pracownikiem naukowym (adiunktem) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Praca powstała dzięki doświadczeniom badawczym wyniesionym ze studiów w kraju (Uniwersytet Jagielloński) i zagranicą (m.in. w Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg (Holandia), Europa-Kolleg Hamburg Universität (Niemcy), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), Europainstitut Basel Universität (Szwajcaria), Université d’Orléans (Francja); Spis treści: Wprowadzenie; Federalizm w perspektywie teoretycznej 1.1. Unia Europejska i jej „federalny” charakter jako wyzwanie badawcze 1.2. Federalizm – uwagi ogólne 1.2.1. Federalizm a problem trwałego pokoju 1.2.2. Federalizm a struktura polityczna 1.2.3. Federalizm – idea i jej zastosowanie 1.3. Zasada federalna 1.4. Federalizm a integracja regionalna 1.5. Federacja versus konfederacja 1.6. Federalizm dualistyczny i kooperatywny jako kierunki wyznaczające rozwój systemu politycznego Unii Europejskiej 1.7. Model kontynentalny a model atlantycki 1.7.1. Model amerykański 1.7.2. Model niemiecki 2. Unia Europejska a federalizm 2.1. Federalizm jako teoria integracji europejskiej 2.2. Zasada federalna na gruncie europejskim 2.3. Federalizm jako model dla zjednoczonej Europy 2.4. Federalizm w praktyce europejskiej 2.4.1. Unia Europejska – wymiar instytucjonalny 2.4.2. Prawny wymiar Unii Europejskiej 2.4.2.1. Zasada pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym 2.4.2.2. Zasada bezpośredniego stosowania prawa unijnego 2.4.2.3. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego 2.4.2.4. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa 2.4.2.5. Doktryna preemption 2.4.2.6. Prawodawstwo europejskie 3. Federalizm dualistyczny i kooperatywny w Unii Europejskiej 3.1. Zasada federalna a zasada ponadnarodowości 3.2. Podział władzy – między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym 3.3. Współpraca a federalizm kooperatywny 3.4. Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi 3.4.1. Kompetencje przekazane Unii Europejskiej 3.4.2. Zasada pomocniczości 3.4.3. Zasada lojalności 3.5. Mechanizmy kontroli 3.6. Forma rządów w Unii Europejskiej 4. Unia obywateli, społeczeństw i narodów 4.1. Demokracja i legitymizacja władzy 4.2. Prawa i gwarancje dla jednostki 4.3. Konstytucja „federalnej” Europy 4.4. Przyszłość procesu integracji; Zakończenie Bibliografia; Indeks; Résumé

Szczegóły

Numer katalogowyksięgarnia
Miejsce wydaniaKraków
Rok wydania2010
Wydawca Lettra-Graphic
Waga0,520
Format23,5 cm
Ilość stron301
Oprawamiękka, foliowana
ISBN9788389937544
Stan produktunowa
Stawka VAT5% podatek VAT

Produkty pokrewne

Copyrights 2018. Barbara H.U.P.

Realizacja: Easysite.pl